Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie mienia od kradzieży w włamaniem i rabunkiem

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

 • towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, ponadto zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparatury, urządzenia i narzędzia
   

 • mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, itp.)
   

 • wyposażenia zakładów handlowych, usługowych, biur, obiektów kulturalno-rozrywkowych, itp.)
   

 • gotówkę i inne wartości pieniężne, papiery wartościowe, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, itp.
   

 • mienie - pracowników ubezpieczającego - za opłatą dodatkowej składki.
   

 • kradzieże z włamaniem
   

 • dokonanie lub usiłowanie rabunku
   

 • dewastacja (wandalizm)

Ryzyko dewastacji (wandalizmu) jak również koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu są objęte ubezpieczeniem w ramach podstawowej stawki taryfowej bez dodatkowych opłat.

Góra Powrót