Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna
Oferta ubezpieczeniowa
 1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem

 2. Ubezpieczenie budynków, budowli i lokali mieszkalnych osób fizycznych od ognia i innych żywiołów

 3. Ubezpieczenie mieszkania

 4. Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego

 5. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

 6. Ubezpieczenie maszyn od awarii elektrycznych dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

 7. Ubezpieczenie maszyn od awarii mechanicznych dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

 8. Ubezpieczenie robót montażowych

 9. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów jednostek prowadzących działalność gospodarczą

 10. Ubezpieczenie robót budowlanych

 11. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

 12. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

 13. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

 14. Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym

 15. Gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych

 16. Gwarancja ubezpieczeniowe

 17. Ubezpieczenie leasingu

 18. Ubezpieczenie spłat ratalnych

 19. Ubezpieczenie kredytu

 20. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 21. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

 22. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytorów

 23. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność ochrony mienia

 24. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń

 25. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzących parkingi strzeżone i garaże

 26. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

 27. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów

 28. Ubezpieczenie AUTO-CASCO

 29. Ubezpieczenie pomocy podczas podróży (ASSISTANCE)

 30. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z użytkowania pojazdów mechanicznych

 31. Ubezpieczenie CASCO pojazdów szynowych

 32. Ubezpieczenie CASCO śródlądowych jednostek pływających

 33. Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

 34. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 35. Pakiet dla małych i średnich podmiotów gospodarczych