Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • budynki i budowle
   

 • mienie ruchome tj. urządzenia techniczne, maszyny, aparaty, narzędzia produkcyjne, urządzenie sklepów, magazyny, towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, opakowania, gotówka, papiery wartościowe i inne walory.

Odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku:

 • ognia
   

 • uderzenia pioruna
   

 • eksplozji
   

 • upadku pojazdu powietrznego
   

 • akcji ratowniczej

 

Góra Powrót