Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z użytkowania pojazdów mechanicznych

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałych na terytorium RP oraz poza jego granicami, związanych z ruchem pojazdu mechanicznego, polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy lub pasażerów pojazdu.

 

Ubezpieczeniem objęte są również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas:

  • wsiadania i wysiadania z pojazdu
     

  • postoju i naprawy na trasie jazdy
     

  • bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu, jego pasażera i wybuchu.

Góra Powrót