Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Pakiet dla małych i średnich podmiotów gospodarczych

Ubezpieczenie małych i średnich podmiotów gospodarczych ma charakter pakietowy i przeznaczone jest dla firm, których roczny przychód nie przekracza 50 000 000 zł, a wartość majątku ubezpieczonego od ognia i innych żywiołów nie przekracza 2 000 000 zł.

Celem tego ubezpieczenia jest całościowa ochrona majątku firmy.

Warunkiem zawarcia ubezpieczenia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową trzech ryzyk:

 1. mienia od ognia i innych żywiołów

 2. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 3. odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

Powyższy zakres można dodatkowo rozszerzyć o następujące ubezpieczenia:

 • szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
   

 • mienia od dewastacji (wandalizmu)

Korzyści wynikające z zawarcia ubezpieczenia pakietowego:

 • kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa
   

 • niższa składka za ryzyka wchodzące w skład pakietu
   

 • sprawna obsługa przy zawieraniu ubezpieczeń - wypełnia się tylko jeden wniosek i jedną polisę zamiast minimum trzech
   

 • sprawna likwidacja szkód.

Góra Powrót