Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie CASCO pojazdów szynowych

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy szynowe, za które uważa się w szczególności: lokomotywy, wagony do przewozu osób oraz ładunków, elektryczne zespoły trakcyjne, pojazdy do utrzymania nawierzchni kolejowej i sieci trakcyjnej oraz inne pojazdy szynowe, napędzane umieszczonym na nich silnikiem.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu szynowego bądź jego wyposażenia wskutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu szynowego z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu szynowego
   

 • powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego (z wyjątkiem opadu skażonego substancjami chemicznymi), huraganu, osuwania i zapadania się ziemi lub innych sił przyrody
   

 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu szynowego
   

 • uszkodzenia pojazdu szynowego lub jego wyposażenia przez osoby trzecie (np. dewastacja)
   

 • kradzieży pojazdu szynowego lub jego części.

Góra Powrót