Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Ubezpieczenie może obejmować zakres pełny (ochrona w czasie pracy i w życiu prywatnym) lub ograniczony (ochrona w czasie pracy lub w życiu prywatnym)

 

 

Góra Powrót