Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie kredytu

Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota kredytu wraz z odsetkami (bez odsetek karnych) określona w umowie kredytowej.

Ochronę ubezpieczeniową przewidziano w przypadku:

  • śmierci kredytobiorcy będącego osobą fizyczną
     

  • prawnie stwierdzonej niewypłacalności dłużnika jeśli nastąpiło:

- wszczęcie postępowania upadłościowego dłużnika lub odmowa ogłoszenia upadłości przez sąd z powodu braku majątku dłużnika

- sądowe lub pozasądowe zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami w wyniku postępowania układowego

- nieskuteczności postępowania egzekucyjnego względem dłużnika, które z powodu braku majątku dłużnika nie doprowadziło do zaspokojenia należności ubezpieczającego

- faktycznej niewypłacalności dłużnika

Umowa ubezpieczenia kredytu może być zawarta w dwóch wariantach jako:

  • umowa generalna ubezpieczenia kredytu obejmująca wszystkie umowy kredytu, jakie ubezpieczający zawarł z kredytobiorcami w okresie ubezpieczenia
     

  • umowa jednostkowa ubezpieczenia kredytu dotycząca jednej kredytowej.

Góra Powrót