Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytorów

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna spedytora wynikająca z prowadzonej przez niego działalności spedycyjnej z tytułu zawartej umowy spedycyjnej.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora z tytułu wykonywania czynności spedycyjnych przez własnych pracowników oraz przez innych spedytorów, pracujących na zlecenie ubezpieczającego.

 

 

  Góra Powrót