Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie leasingu

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustalony w umowie leasingu przez leasingodawcę, rozłożony na raty czynsz leasingowy.

Udzielamy ochrony ubezpieczeniowej, w zakresie spłaty zadłużenia powstałego wskutek zaprzestania spłacania trzech kolejnych rat czynszu leasingowego przez peasingobiorcę na rzecz leasingodawcy, na skutek utraty zdolno¶ci płatniczej z przyczyn od niego niezależnych i niezawinionych. 

 

 

 

Góra Powrót