Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność ochrony mienia

Przedmiotem ubezpieczenia są zobowiązania ubezpieczającego - podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ochrony mienia za szkody majątkowe wyrządzone podmiotom uprawnionym lub osobom trzecim, szkody powstałej w następstwie czynu niedozwolonego lub niewykonania albo nienależytego wykonania umowy o ochronę.

 

 

 

  Góra Powrót