Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń

Umowa ubezpieczenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 17.11.1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń.

 

Ubezpieczenie to oferowane jest dla podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne:

  • niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
     

  • osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
     

  • osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Góra Powrót