Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie pomocy podczas podróży (ASSISTANCE)

Przedmiot ubezpieczenia:

Organizacja i pokrycie kosztów pomocy technicznej udzielanej osobom podróżującym ubezpieczonym pojazdem konieczna z powodu:

 • wypadku lub kolizji drogowej

 • awarii technicznej lub kradzieży pojazdu

Ubezpieczeniem assistance objęte są szkody w pojeździe powstałe podczas:

 • podróży na terytorium Polski oraz Europy

Ubezpieczenie może być zawarte w trzech wariantach:

 1. standardowym

 2. rozszerzonym

 3. maksymalnym

Zakres ubezpieczenie może obejmować:

 • organizację pomocy drogowej na miejscu zdarzenia
   

 • holowanie unieruchomionego wskutek awarii technicznej, kolizji lub wypadku drogowego ubezpieczonego pojazdu, do warsztatu serwisowego lub na parking depozytowy
   

 • organizację zakwaterowania w hotelu, koniecznego z powodu awarii technicznej ubezpieczonego pojazdu
   

 • pomoc rzeczoznawczą i prawną
   

 • obsługę bankową
   

 • organizację przewozu kierowcy oraz pasażerów, koniecznego z powodu kolizji, wypadku drogowego lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu do miejsca zamieszkania lub przeznaczenia.

Góra Powrót