Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione w związku z ochroną prawną interesów ubezpieczającego (ubezpieczonego) w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub polubownym oraz inne koszty pomocy prawnej związane z dochodzeniem przez ubezpieczającego roszczeń odszkodowawczych od osób trzecich, albo z obroną prawną ubezpieczającego (ubezpieczonego) przed takim roszczeniem.

 

 

 

Góra Powrót