Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są zobowiązania ubezpieczającego za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku: 

 • prowadzonej przez niego działalności
   

 • posiadania rzeczy (mienia)

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zobowiązania ubezpieczającego za szkody wyrządzone osobom trzecim tj:

 • spowodowanie śmierci
   

 • uszkodzenie ciała
   

 • rozstrój zdrowia
   

 • uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

 

 

 

Góra Powrót