Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie mieszkania

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

 • ruchomości domowe (meble, urządzenia domowe, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, biżuteria, pieniądze, itp.) znajdujące się w ubezpieczonym mieszkaniu, piwnicy, pralni, garażu, itp.
   

 • stałe elementy mieszkania takie jak: meble wbudowane, meblościanki, drzwi itp.
   

 • odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu posiadania i użytkowania mieszkania

 • antena satelitarna lub telewizyjna

Oraz szkody powstałe w wyniku:

 • kradzieży z włamaniem i rabunku
   

 • ognia i innych zdarzeń losowych (między innymi zalania w wyniku awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów)
   

 • stłuczenia szyb okiennych i drzwiowych
   

 • zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub w czasie akcji ratowniczej

Góra Powrót