Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

Ochron± ubezpieczeniow± objęte jest:

 • mienie w transporcie krajowym przewożone na ryzyko ubezpieczaj±cego wszystkimi ¶rodkami transportu, na całej trasie przewozu podanej w dokumentach przewozowych z użyciem jednego lub kilku ¶rodków transportowych

Odpowiadamy za szkody powstałe na skutek:

 • ognia i innych żywiołów
   

 • wypadku, jakiemu uległ ¶rodek transportu
   

 • zaginięcia, kradzieży, rabunku
   

 • innych przyczyn, jeżeli ich następstwem jest połamanie, potłuczenie, rozdarcie, zabrudzenie, wyciek, rozsypanie, pogięcie, porysowanie, itp. przewożonego mienia 

Góra Powrót