Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie AUTO-CASCO

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody:

  • powstałe na terytorium RP i Europy, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części oraz wyposażenia wskutek:

- nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu

- powodzi, zatopienia, pożaru, piorunu, itp.

- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu

- uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie (np. dewastacja)

- kradzieży pojazdu lub jego części.

Góra Powrót