Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie maszyn od awarii mechanicznych dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego i specjalnego zastosowania

 • urządzenia techniczne
   

 • kotły i maszyny energetyczne

Towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają za szkody w maszynach mechanicznych powstałe w wyniku:

 • błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wad materiałowych, usterek fabrycznych
   

 • wadliwej eksploatacji, samoistnego uszkodzenia, wadliwego działania urządzeń pomocniczych, zabezpieczających, itp.
   

 • niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania, błędów operatora, uszkodzeń podczas montażu, demontażu i transportu wewnętrznego
   

 • uszkodzenia przez osoby trzecie

Góra Powrót