Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie maszyn od awarii elektrycznych dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Ubezpieczenie obejmuje czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy:

 • maszyny, aparaty, silniki
   

 • inne urządzenia elektroenergetyczne z wyłączeniem elektroenergetycznych linii przesyłowych

Towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają za szkody w maszynach elektrycznych powstałe w wyniku:

 • zwarcia
   

 • uszkodzenia izolacji
   

 • nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia
   

 • zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego powstałej wskutek awarii
   

 • zaniku napięcia jednej lub kilku faz
   

 • niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących urządzenia
   

 • oraz w skutek działania elektryczności atmosferycznej.

Góra Powrót