Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Za koszty leczenia uważa się wydatki z tytułu:

 • pobytu w szpitalu
   

 • leczenia, badań lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, operacji
   

 • zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
   

 • porodu, który nastąpił nie później niż dwa miesiące przed przewidywanym terminem porodu
   

 • naprawy i zakupu okularów, protez - w przypadku, gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem
   

 • transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do szpitala, pogotowia, lekarza
   

 • koniecznego transportu ubezpieczonego do kraju, zleconego przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą
   

 • sprowadzenie zwłok osoby ubezpieczonej do kraju.

Góra Powrót