Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Umowy ubezpieczenia mog± być zawierane według trzech wariantów:

  1. Ubezpieczenie od szkód materialnych
     

  2. Ubezpieczenie no¶ników danych (rozszerzenie pkt. 1.)
     

  3. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalno¶ci (rozszerzenie pkt. 1.)

 

 

Góra Powrót