Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie budynków, budowli i lokali mieszkalnych osób fizycznych od ognia i innych żywiołów

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

 • budynki, budowle
   

 • lokale mieszkalne własnościowe
   

 • budynki i budowle w stadium budowy

Odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku:

 • ognia
   

 • uderzenia piorunu
   

 • huraganu
   

 • eksplozji
   

 • upadku pojazdu powietrznego
   

 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami

Oraz:

 • szkody spowodowane innymi żywiołami (powódź, deszcz nawalny, grad, obsunięcia się ziemi, lawiny)
   

 • następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych

Góra Powrót