Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowe

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowych są wynikające z umowy (kontraktu) zobowiązania pieniężne zleceniodawcy w stosunku do beneficjenta gwarancji powstałe i przypadające na okres ważności gwarancji:

 • gwarancja zapłaty wadium
   

 • gwarancja zwrotu zaliczki
   

 • gwarancja należytego wykonania kontraktu
   

 • gwarancja zapłaty za zakupione towary / usługi
   

 • gwarancja na zlecenie podmiotu świadczącego usługi turystyczne
   

 • i inne dostosowane do potrzeb klienta.

Góra Powrót