Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

  • dom letniskowy
     

  • mienie ruchome znajdujące się w domu letniskowym m. in. sprzęt turystyczny i sportowy, urządzenia domowe. 

Odpowiadamy za szkody powstałe w wymienionym mieniu w wyniku:

  • kradzieży z włamaniem
     

  • ognia, huraganu, powodzi, piorunu, wybuchu, gradu, deszczu nawalnego, upadku pojazdu powietrznego, wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, lawiny, zapadania się ziemi, usuwania się ziemi.

Góra Powrót