Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie robót budowlanych

Ochroną ubezpieczeniowa mogą być objęte obiekty w trakcie budowy na terenie RP i za granicą.

Przedmiotem ubezpieczenia są:
Różnego rodzaju obiekty będące w trakcie budowy zgodnie z zawartymi kontraktami budowlanymi tj.

 • budynki biurowe, socjalne, mieszkalne, kultury, lecznictwa
   

 • budynki przemysłowe, transportowe, handlowe, usługowe
   

 • elektrownie
   

 • rurociągi naftowe i gazowe
   

 • drogi, mosty, linie kolejowe, tunele, lotniska
   

 • budowle wodne (zapory, śluzy, tamy, kanały, oczyszczalnie ścieków, itp.)
   

 • obiekty nietypowe

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

 • wszelkie czynności budowlane wykonywane zgodnie z kontraktem budowlanym, prace przygotowawcze na placu budowy
   

 • wyposażenie budowlane tj. tymczasowe budynki, baraki magazynowe i warsztatowe, ogrodzenie, rusztowanie, instalacje elektryczne i wodne
   

 • maszyny i urządzenia budowlane wykorzystywane przez ubezpieczonego i znajdujące się na placu budowy
   

 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodach z placu budowy

Góra Powrót