Oferta
Kontakt
Współpraca
Twoje pytanie
Nasza firma

Strona Główna

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzących parkingi strzeżone i garaże

Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są zobowiązania ubezpieczającego, gdy w związku z prowadzoną przez niego działalnością jest on zobowiązany do naprawienia szkody osobom przechowującym pojazdy na parkingu strzeżonym lub w garażu prowadzonym przez ubezpieczającego w następstwie czynu niedozwolonego lub niewykonania albo niewłaściwego wykonania umowy.

 

 

 

Góra Powrót